„Zamołwitosć přewzać a rozsudow so njebojeć“

srjeda, 18. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Tež krajny rada Udo Wićaz (naprawo) běše srjedu tydźenja na rozžohnowanske zarjadowanje do Židźinoho přichwatał, zo by so wjesnjanosće gmejny Halštrowska hola Dietmarej Koarkej (wobaj CDU) za dohromady 33 lět zasłužbneho skutkowanja w komunalnej politice podźakował. Foto: Andreas Kirschke Tež krajny rada Udo Wićaz (naprawo) běše srjedu tydźenja na rozžohnowanske zarjadowanje do Židźinoho přichwatał, zo by so wjesnjanosće gmejny Halštrowska hola Dietmarej Koarkej (wobaj CDU) za dohromady 33 lět zasłužbneho skutkowanja w komunalnej politice podźakował. Foto: Andreas Kirschke

Dohromady 33 lět bě Dietmar Koark (CDU) w komunalnej politice aktiwny. Wot lěta 1990 nawjedowaše wón pjeć lět gmejnu Hory-Nowa Łuka. Wot lěta 1995 sem skutkowaše jako wjesnjanosta gmejny Halštrowska hola z dohromady 3 400 wobydlerjemi, bydlacych we wosom gmejnskich dźělach. Nětko poda so strowotnych přičin dla na wuměnk. Andreas Kirschke zhladuje z Dietmarom Koarkom wróćo na čas njesprócniweje dźěławosće.

Knježe Koarko, po dohromady 33 lětach złožiće nětko swoje dźěło jako wjesnjanosta. Kak zhladujeće na Waš wotchad?

Dietmar Koark: Dožiwjam runje wjacore začuća naraz: Zhladujo wróćo, na jednej stronje tróšku zrudoby a styska, na druhej stronje pak tež wolóženje a wjeselo na nowy žiwjenski wotrězk.

11. junija 1990 sće swoje zastojnstwo jako wjesnjanosta gmejny Hory-Nowa Łuka nastupił. Na što so dźensa hišće wosebje dopominaće?

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND