Inwestor projekt cofnył

wutora, 24. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Bywša zakładna šula w Běłym Chołmcu skići zrudny napohlad. Wjacore pospyty zmysłapołneho wužiwanja su zwrěšćili.  Foto: Andreas Kirschke Bywša zakładna šula w Běłym Chołmcu skići zrudny napohlad. Wjacore pospyty zmysłapołneho wužiwanja su zwrěšćili. Foto: Andreas Kirschke

Zmysłapołne wužiwanje bywšeje zakładneje šule zwrěšćiło

Běły Chołmc (AK/SN). Wot lěta 2010 je bywša zakładna šula „Fritz Kube“ w Běłym Chołmcu prózdna. Tu chcyše inwestor Daniel Scholze dowolowe bydlenja wutwarić. Tónle plan je nětko cofnył, kaž na naprašowanje zdźěli. Jako přičinu mjenuje wón dwě wuwići. „Na jednym boku je so hospodarske połoženje firmy Perplex Holding & Consulting jako in­westor tak pohubjeńšiło, zo smy nětko w saněrowanskim procesu. Na tamnym boku smy minjene lěta hižo tójšto inwestowali, mjez druhim do planowanja a do posudkow, w kotrychž dachmy pódu, wobchad, wohnjoškit a přirodoškit přepytać. Při tym jewješe so telko postajenjow a wobmjezowanjow, zo dźeń a bóle dwělowachmy, hač so projekt hospodarsce liči“, Daniel Scholze rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND