Wosebitu kofejownju wotewrěli

srjeda, 25. oktobera 2023
artikl hódnoćić
(1 )
Sekoo Bamogo, rejwar Drježdźanskeho Statneho činohrajneho dźiwadła, je na wotewrjenju Kulturneje kofejownje w Njebjelčicach wustupił.  Foto: Feliks Haza Sekoo Bamogo, rejwar Drježdźanskeho Statneho činohrajneho dźiwadła, je na wotewrjenju Kulturneje kofejownje w Njebjelčicach wustupił. Foto: Feliks Haza

Kulturna kofejownja w Njebjelčicach wotnětka měsačnje kóždu 1. a 3. sobotu popoł­dnju na zhromadne akcije přeprošuje. Wotewrjenje zašłu sobotu je wosebje młodych zajimcow přiwabiło.

Njebjelčicy (SN/MiR). W rumnosćach Njebjelčanskeje gmejny klinčachu sobotu popołdnju njezwučene zynki. Błuke bubnowanje je ludźi pohnuło pozastać a posłuchać. Štóž je rejowarja Drježdźanskeho Statneho činohrajneho dźiwadła wuhladał, je so dźiwał a rady posydnył. Sekoo Bamogo, wukubłany rejowar a profi za afriske reje, je z wuzrawjenymi choreografijemi połnych elementow tradicionalnych afriskich rejow, přitomnych na swoje wuměłstwo putał. Wosebje pak druhi dźěl jeho poskitka, w kotrymž dóńt swojeje swójby tematizowaše, je kedźbnosć publikuma wubudźił. Pokazujo na to, kak wažnej stej měr a mjezsobnosć ludźi, dopominaše wón na morjenje swojeho nana a z tym na přiběracy njeměr a wójny we wšelkich krajach swěta.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND