Z nowymi idejemi za město

wutora, 07. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy: Chcedźa stare a nowe město zwjazać

Wojerecy (AK/SN). Wojerecy chcedźa ­z originelnymi, do přichoda pokazowacymi idejemi stare a nowe město sylnišo mjez sobu zwjazać. Z pomocu hač do lěta 2025 zapołoženeho projekta „Žiwe nutřkowne město“ chcedźa zamołwići tute přede­wzaće zwoprawdźić. Trěbna financna podpěra pochadźa z cyłozwjazkoweho programa za spěchowanje nutřkownych městow.

„Měli na stare a nowe město jako cyłk hladać a to tež wotpowědnje komunikować. Wšako žedźi so wjetšina wobydlerjow za wjetšej zhromadnosću“, wuzběhny referent towaršnosće za marketing a slědźenje wo wotbytku (GMA) dr. Eddy Donat, zašły štwórtk na informaciskim zarjadowanju na žurli Wojerowskeho hrodu. Tam su wobydlerjo kaž tež zastupjerjo wšelakich zarjadow, towarstwow a předewzaćow mjezystaw projekta předstajili. Zhromadnje z předewzaćom Wüstenrot dom a twar městow tzwr je GMA situaciju we Wojerecach přepytowała a analyzowała. Zaměr wšeho je strategiski wuwićowy koncept z konkretnymi naprawami, kotrež so w přichodźe tež přesadźa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND