„Showdown“ w Zhorjelskim wokrjesu

srjeda, 15. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (SN/BŠe). Sakska krajna direkcija je Zhorjelskemu wokrjesej přizwoliła, wosebite płaćenje we wobjimje 40 milionow eurow dóstać, dokelž hrozy strach, zo njemóže wokrjes swoje wudawki zapłaćić. Pjenjezy su z hornca za komunalne wurunanje, zdźěli wčera krajna direkcija. Z tak mjenowanym připokazanjom potrjeby maja so njewšědne poćeženja w zwisku z etatom přewinyć. Po słowach nowinskeje rěčnicy wokrjesa je Zhorjelski wokrjes jenički po cyłej Sakskej, kotryž nima hišće přizwoleny etat za lěće 2023 a 2024. Komuna na kromje Sakskeje móže pjenjezy klětu w dźělnych płaćenjach dóstać.

Přiwšěm njeje etat wokrjesa přizwolenjakmany. Tak dyrbja zamołwići komuny za móžnosćemi pytać, hdźe móhli pjenjezy lutować a wuslědki krajnej direkciji předpołožić. Direkcija pruwuje wustawki za etat.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND