Próstwu hišće lětsa zapodać

srjeda, 15. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy–Kukow (SN/MG). W połnej wobsadce zetka so wčera, wutoru, zhromadźizna Zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe“ w sydarni zwjazkoweho twarjenja. Na dnjowym porjedźe mějachu radźićelki a radźićeljo diskusiju wo hospodarskim planje kaž tež spěchowanje komunalneho ćopłotneho plana, kiž dyrbja gmejny nadźěłać.

Jasne je nětko hižo, zo wudawki ­zarjadniskeho zwjazka klětu wo něhdźe 105 000 eurow na 1,72 milionow přiběraja. Přičiny za to su wšelake, kaž nawoda Stefan Anders rozkładźe. Najwjetša pozicija drje su zwyšenja personalnych kóštow wo 65 000 eurow. Dale změja tež klětuše wólby kaž wšelakore administratiwne nadawki wulki wliw na kóšty. Za wólby na přikład dóstanje zarjadniski zwjazk drje podźělne přiražki, tute pak njedosahaja. Za wólby zwjazkoweho sejma lěta 2021 na přikład dósta zarjadniski zwjazk jeničce 50 centow na wobydlerja. Z wyšimi kóštami zwisuje nětko wězo tež powyšenje popłatka gmejnow na zarjadniski zwjazk. Plan wobzamknyć chcedźa na přichodnym posedźenju cyłka 9. januara 2024.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND