Dźěło w zahrodce a rostlinarni w nowembrje (1)

wutora, 21. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Lubi čitarjo,

z nowym rjadom přinoškow chcemy wam měsačnje poručić, što móžeće w zahrodce abo w rostlinarni zdokonjeć. Přejemy wam wjeselo při dźěle a radosć při wobkedźbowanju toho, štož pod wašimaj rukomaj rosće.

Přiroda hotuje so na zymu a nocy ze zmjerzkom. Tola nětko je hišće prawy čas za wusyw koruškoweje zeleniny (Wur­zelgemüse), kotruž móžemy zdźěla hižo w zažnym nalěću žnjeć. Ale započinamy ze zeleninu, kiž hodźi so nětko žnjeć, kotraž móže pak tež hišće w zemi wostać. Štóž na přikład čerwjenu rěpu, pastynak abo zatkańcu (Schwarzwurzel) plahuje a nima njewitaneho hosća kaž swišća (Wühlmaus), tón móže zeleninu hač k prěnjemu krutemu zmjerzkej w zemi wostajić. Štóž pak wě, zo njeje w zahrodce sam, měł zeleninu po dozrawjenju hnydom ze zemje wzać (njewobškodźenu a zelo wotwjertnyć, nic wotkrać) a w pěsku skła­dować. Pěsk měł za morcheje, selerij, ­čerwjenu rěpu, chrěn, pastynak abo zymsku rjetkej (Winterrettich) włóžny być. Dyrbjeli włóžnotu pěska tuž za składowanje prawidłownje kontrolować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND