Klětu wola wyšeho měšćanostu

pjatk, 01. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Běła Woda (AK/SN). Wobydlerjo Běłeje Wody wola klětu noweho wyšeho měšćanostu. Termin je 1. september 2024. Za móžne druhe wólby je 29. september předwidźany. Tole je wjetšina měšćanskeje rady srjedu wobzamknyła. Z tym wotpowědowachu radźićeljo namjetej radźićela SPD Ronalda Krause. W hodźinje naprašowanjow wobydlerjow bě tohorunja wobydler Rico Jung jako termin 1. september namjetował. Tón dźeń budu w Sakskej zdobom wólby krajneho sejma. Měšćanske zarjadnistwo bě do toho jako termin wólbow wyšeho měšćanosty 18. awgust poručiło.

Z tym pak bychu w lěće 2024 w Běłej Wodźe tři wólbne terminy měli, mjenujcy 9. junija wólby měšćanskeje rady, wokrjesneho sejmika a Europskeho parlamenta, 18. awgusta wólby wyšeho měšćanosty a 1. septembra wólby krajneho sejma. Přidatny termin w awgusće wšak by z přidatnymi wudawkami 15 000 eurow za zarjadnistwo zwjazane był. Přewjedu-li wólby wyšeho měšćanosty a krajneho sejma na samsnym dnju, njejsu žane přidatne wudawki trěbne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND