Kulturny dom budźe zetkanišćo

srjeda, 20. decembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Město Wojerecy chce dalši projekt we wobłuku změny strukturow zwoprawdźić. W nowym měsće inwestuja ně­hdźe dźewjeć milionow eurow do kulturneho domu OSSI.

Wojerecy (AK/SN). Dźěćacy a młodźinski kulturny dom OSSI we Wojerecach ma so z forumom za wšitke generacije stać a mjeno „Nikolai Ostrowski“ nosyć. Za njón je měšćanska rada wčera koncept wužiwanja a wobhospodarjenja wobzamknyła. Nimo toho přepodachu Wojerowskemu inženjerskemu běrowej nadawk za dalše planowanje. Projekt ma něhdźe dźewjeć milionow eurow płaćić. Z toho dóstanu wjace hač wosom milionow eurow spěchowanja z hornca za změnu strukturow. Město same ma 770 000 eurow financować.

Nimo Regionalneho běrowa za kubłanje, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA) a rejowanskeje šule Hartwig, kotrejž twarjenje nětko hižo wužiwatej, budźe Astrocentrum Łužica (DZA) nowy partner. Wón chce planetarij a slědźerski centrum zaměstnić. DZA płaći wob lěto 20 000 eurow podruže a chce nimo toho projekty we wobjimje 15 000 eurow wob lěto podpěrować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND