Šěry dym za šěre płuca

pjatk, 16. februara 2024
artikl hódnoćić
(1 )
„Kurić trubku tobaka, to je krasna dobrota ...“ basnješe něhdy Handrij Zejler. Přichodnje móhli so wjerše wo konop rozšěrić, kaž lětuši ptačokwasny program ze sej joint popřewacym Ignacom Wjeselu pokazał. „Strowej“ wšak ani tobak ani konop njejstej. „Kurić trubku tobaka, to je krasna dobrota ...“ basnješe něhdy Handrij Zejler. Přichodnje móhli so wjerše wo konop rozšěrić, kaž lětuši ptačokwasny program ze sej joint popřewacym Ignacom Wjeselu pokazał. „Strowej“ wšak ani tobak ani konop njejstej.

Přeco hišće mnozy ludźo z Němskeje kurja a z tym swojemu ćěłu škodźa

Ličba kurjakow w Němskej je dlěši čas konsekwentnje spadowała. Tuchwilu pak so zdawa, zo so trend zaso měnja. Předewšěm młodźi ludźo sahaja dźeń a husćišo za tobakowymi produktami.

2021 poda 8,7 proc. ludnosće Němskeje mjez 14 a 17 lětami, zo wšědnje kuri. 2022 bě jich 15,9 proc. Procentualny podźěl kurjakow w starobje 18 do 24 lět stupaše wot 36,1 (2021) na 40,8 (2022) proc. Přičiny za to móhli być koronapandemija, wójna w Ukrainje, kriza klimy dla a dalše negatiwne a młodźinu poćežowace zjawy našeho časa. Wězo so tobakowa industrija tež přiběrajcy słodej młodeje generacije přiměrja. Wo tym pozdźišo wjac.

Što je cigareta?

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Miliardy cigaretow so wob lěto w Němskej předawaja. Foto: SN/Bojan Benić
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND