Znowa do Chiny

póndźela, 19. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiP). Hižo loni w awgusće je krajny rada Udo Wićaz (CDU) hromadźe ze zastupjerjemi hospodarstwa kaž tež zarjadnistwa Budyskeho wokrjesa prowincu Changzhi w sewjeru Chiny wopytał, zo by partnerstwo a kooperaciju mjez woběmaj regionomaj pohłubšił. We widejowej konferency lětsa spočatk februara 2024 su so akterojo z turistiskeje branše wobeju stron nastupajo zhromadne dźěło wothłosowałoj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND