Ze zhromadnej skazanku je tuńšo

štwórtk, 22. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo loni dóstachu wohnjowe wobory Slepjanskeho regiona a Mužakowa nowe nahłowniki. Tež Hamorska gmejna chce za swojich kameradow zdźěla nowe wuhotowanje wobstarać.  Foto: Constanze Knappowa Hižo loni dóstachu wohnjowe wobory Slepjanskeho regiona a Mužakowa nowe nahłowniki. Tež Hamorska gmejna chce za swojich kameradow zdźěla nowe wuhotowanje wobstarać. Foto: Constanze Knappowa

Wjesne dobrowólne wohnjowe wobory Hamorskeje gmejny běchu w lěće 2020 prěnje w Zhorjelskim wokrjesu, kotrež su indiwiduelnje přiměrjenu drastu ­dóstali. Zo je nětko nowa trěbna, ma ­jara zwjeselacu přičinu.

Hamor (CK/SN). Škitnu drastu za wjace hač 42 000 eurow chce Hamorska gmejna za swoje dobrowólne wohnjowe wobory kupić. Přičina za to je jara zwjeselaca. Wot lěta 2020 je ličba wobornikow wo dohromady 29 přiběrała, to woznamjenja, zo maja dźensa 15 procentow wjace kameradow w aktiwnej słužbje hač před štyrjomi lětami, informuje nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs. „To je wulkotny wuslědk, na kotryž chcemy nawjazać, mjez druhim tež z dźěłom w młodźinskej woborje“, wón praji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND