Inwestuja do šule, wobory a radnicy

štwórtk, 29. februara 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na Rakečanskej radnicy, před kotrejž wjesnjanosta Swen Nowotny tu steji, chce gmejna fasadu saněrować a fotowoltaikowu připrawu instalować dać.  Foto: Uwe Menschner Na Rakečanskej radnicy, před kotrejž wjesnjanosta Swen Nowotny tu steji, chce gmejna fasadu saněrować a fotowoltaikowu připrawu instalować dać. Foto: Uwe Menschner

Inwesticije w lěće 2024 w Rakečanskej gmejnje su hižo dlěje planowane. Za nje trjebaja tójšto swójskich srědkow. Te drje maja k dispoziciji, su pak tež rizika, kotrež gmejna wobwliwować njemóže.

Rakecy (UM/SN). Za lěto 2024 Rakečanska gmejna wjacore naročne projekty planuje. Po wjacore lěta trajacych přihotach chcedźa je nětko skónčnje zwoprawdźić. Na prěnim městnje mjenuje wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) energetiske saněrowanje zakładneje šule. Nimo toho chcedźa kubłanišćo tak wuhotować, zo je wone bjez zadźěwkow přistupne. Za to chcedźa tam lift přitwarić. Poprawom bě tónle projekt hižo za lěto 2023 pla­nowany. „Nadźijomnje dóstanjemy tak spěšnje kaž móžno připrajenje za spěchowanske srědki, tak zo móžemy lětsa twarić započeć“, praji Rakečanski wjesnjanosta. Nic mjenje wažny je twar gratownje za dobrowólnu wohnjowu wo­boru w Stróži. „Wšitko pak wotwisuje wo toho, hač nam spěchowanske srědki při­zwola“, Swen Nowotny podšmórnje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND