Lutować, ale hdźe a kak?

póndźela, 04. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčanskej gmejnje hrozy konsolidacija

Njebjelčicy (JK/SN). Tež, hdyž wobsahuje naćisk lětušeho hospodarskeho plana Njebjelčanskeje gmejny wurunany wuslědk, hrozy jej njewobeńdźomne wysoke zadołženje a z tym konsolidacija. Komornica Andreja Lukašowa je hromadźe z radźićelemi hižo wutoru lětuši plan nastajiła, kotryž je dźakowano dodatnym dochodam z přemysłoweho dawka dosć wurunany a móže so k diskusiji přepo­dać a pozdźišo krajnoradnemu zarjadej k přizwolenju předpołožić. Do wčerawšeho wuradźowanja mějachu so radźi­ćeljo najprjedy raz za jednu z dweju wariantow naćiska rozsudźić. Samozrozumliwje hłosowachu za tu, kotraž ma lětsa dobry kónc, dokelž so na pozitiwny start złožuje. Ale hižo klětu a potom w lěće 2026 hrozy gmejnje wulki dołh. Falowace dochody z přemysłoweho dawka a čujomnje wyše wudawki za přinoški do wokrjesa a Zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe kaž tež za pěstowarnju a wohnjowu woboru přežadaja móžnosće gmejny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND