Wukubłanje wučerjow je ćežišćo

wutora, 05. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

We wobłuku februarskeho posedźenja Choćebuskeje zhromadźizny měšćanskich zapósłancow je społnomócnjena za serbske naležnosće města, Anna Kosacojc-Kozelowa, wo swojim skutkowanju w dobje wot nowembra 2022 hač do lětušeho spočatka januara rozprawjała.

Choćebuz (SN/at). Centralny dypk rozprawy běchu znowa serbske kubłanske naležnosće. Anna Kosacojc-Kozelowa informowaše wo nadźěłanym koncepće, z kotrymž chcedźa w měsće Choćebuzu „za zachowanje serbskeje rěče zaměrnišo hač dotal potenciale wotkrywać“. Pruwowanski nadawk su měšćanscy zapósłancy spočatk lońšeho lěta wuprajili, zdźěli społnomócnjena na naprašowanje. Wuslědk měł „hromadźe ze zastupnistwami serbskeho ludu“ nastać, tam rěkaše.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND