Oaza hercam wosrjedź města

štwórtk, 07. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Frieder G. Löbner je daloko znaty twarc trompetow a pozawnow. Loni w oktobrje swjećeše rjemjeslnik w Budyskej Michałskej cyrkwi swój 40. jubilej.  Foto: Maćij Bulank Frieder G. Löbner je daloko znaty twarc trompetow a pozawnow. Loni w oktobrje swjećeše rjemjeslnik w Budyskej Michałskej cyrkwi swój 40. jubilej. Foto: Maćij Bulank

Budyšin (SN/mwe). Štóž na trompeće abo pozawnje hraje, štóž je sej piskanje na gitarje, bijadle abo akordeonje nawučił – młody abo stary –, ma w Budyšinje na Kotołskej čisło 16 za to dobru adresu. Je-li lubowany instrument zahorjeneho herca skóncowane, da móža w Löbnerec hudźbnym domje skoro kóždemu pomhać. Jeli nic na městnje, nawjazuja kontakty k druhim twarcam instrumentow.

Zastupiš-li do Löbnerec hudźbneho domu, stupa ći wóń z dźěłarnje metalowych dujerskich instrumentow do nosa, wuhladaš na sćěnje z cedlkami kupcow powěsnjene reparowane akustiske gitary. Na druhej sćěnje wisaja kable za elektriske gitary a wótřerěčaki a dalši sortiment za wšědnu potrjebu keyboardera, bubnarja a gitarista. Haj, pola Löbnerec móžeš sej samo hwižk kupić. Wosebitosć tam wšak je, zo po přeću kupcow trompety a pozawny twarja. Nimo toho poskićeja w hudźbnym domje wobšěrny notowy material, su zwólniwi tež CDje, kaž wonu Chróšćanskich muzikantow na předań do komisije brać a předawaja tohorunja zastupne lisćiki za zarjadowanja w měsće nad Sprjewju a wokolinje wotměwace so koncerty.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND