Nowa sirena mjenje płaći

pjatk, 08. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Trjebin (AK/SN). Twar noweho sćežora za sirenu we wsy je gmejnska rada srjedu na swojim posedźenju wobzamknyła. Cyłkowne kóšty projekta wučinjeja 21 000 eurow. Swobodny stat Sakska spěchuje twar z 16 000 eurami, zbytk zapłaći gmejna sama. Tute srědki běchu do hospodarskeho plana zapisali.

„Wjele lět smy so wo spěchowanje prócowali, nětko su je nam skónčnje přizwolili“, praji nawoda Trjebinskeje wobory a gmejnski radźićel Thomas Husse (Wolerske zjednoćenstwo Trjebin). Nowu sirenu chcedźa blisko stareje šule postajić. Dołhi čas njebě jasne, hač budu sirenu woprawdźe twarić móc. Wšako njedóstachu spěchowanske srědki přizwolene. „Loni 22. decembra je nam krajna direkcija srědki připrajiła“, Husse dale rozłoži. Na to schadźowaše so techniski wuběrk gmejny a projektej naposledk přihłosowaše.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND