Stegmann: „Demokratija nas trjeba“

póndźela, 11. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (KD/SN). Mjeztym druhi raz wotmě Iniciatiwa za ciwilnu kuražu demonstraciju we Wojerecach. Tam přizamknychu so swójby z dźěćimi, młodostni a wuměnkarjo tuchwilnemu hibanju, kotrež so po cyłej Němskej wotměwa. Wobdźělnicy akcijow wustupuja přećiwo prawicarskemu zmyslenju, wotpokazanju wukrajnikow abo seksualneje orientacije dla. Drježdźanska band Skaprifischer je zarjadowanje čestnohamtsce podpěrała.

„Stejimy tu, dokelž trjebamy demokratiju. Ale nětko trjeba demokratija nas“, zwurazni direktor wobłuka astrofyziki pola DESY a nawoda slědźenskeho centruma Zeuthen prof. dr. Christian Stegmann na torhošću před něhdźe 200 připosłucharjemi. W Zhorjelcu nastawacy Astrocentrum Łužica budźe Saksku dale na technologiski kraj wuwiwać, tola při tym dyrbja wědomostnicy a technikarjo z mnohich krajow derje hromadźe dźěłać. Zakład toho pak su demokratiju lubowacy łužiscy wobydlerjo.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND