Kriminalna statistika Sakskeje: Alarmowace powěsće

srjeda, 20. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) njeje na prašenje za antiserbskimi atakami wotmołwił.  Foto: Christoph Reichelt Sakski nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) njeje na prašenje za antiserbskimi atakami wotmołwił. Foto: Christoph Reichelt

Drježdźany (BD/SN). Powšitkowna kriminalita je lěta 2023 w Sakskej na 260 800 njeskutkow postupiła, štož wučini w přirunanju z lětom 2022 zwyšenje wo 5,1 procentow. To wuchadźa z najnowšeje kriminalneje statistiki, kotruž je wčera popołdnju statny nutřkowny minister Armin Schuster (CDU) w Drježdźanach z dalšimi zamołwitymi za wěstotu w kraju předstajił. Wosebje njedowolene zapućowanja, padustwo z wobchodow, pincow, łubjow a płokarnjow kaž tež namócna kriminalita ze škodu na ćěle ćěrjachu kwotu deliktow do wyšiny.

Woteběrali pak su přeń­dźenja přećiwo zhromadźenskemu zakonjej, kradnjenje awtow a wumocowanja. „Šěroku kedźbnosć žada sej rozrost kriminality pola młodostnych a bohužel tež dźěći, kotrež docyła hišće chłostajomne njejsu“, zwurazni minister z trochu bjezradnym podzynkom. A wón přida skoro prošo, zo je dźakowny za kóždu iniciatiwu, kotraž chce njeskutkam dźěći zadźěwać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND