Přihotuja wólby Serbskeho sejma

póndźela, 25. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/mb). Wšitke městna za wulkim blidom w Krawčikec hosćencu běchu hodźinu po spočatku zarjadowanja wobsadźene – tež zašły pjatk wšak bě někotrych paralelnych terminow. Wo planowanych druhich wólbach do Serbskeho sejma informowaše zapósłanc Tomaš Čornak. Prěni raz bě so gremij 2018 skonstituował. Woliło bě jón 836 ludźi. Křesćan Žur je tehdom sobu hłosy wuličował. Tež zašły pjatk w Chrósćicach bě přitomny, hdyž Čornak cil za přichodne wólby sformulowa: dwaj do štyri tysac wolerjow. Dźeń do toho su plan za wólby w delnjoserbskim Drjenowje předstajili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND