Wjace wěstoty za dźěći

wutora, 26. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wot 22. apryla da Budyski wokrjes Stróžansku dróhu w Šćeńcy kaž tež tamniše křižowanišćo wobšěrnje ponowić. Hač do kónca lětnich prózdnin wostanje dróha potom dospołne zawrjena.  Foto: Andreas Kirschke Wot 22. apryla da Budyski wokrjes Stróžansku dróhu w Šćeńcy kaž tež tamniše křižowanišćo wobšěrnje ponowić. Hač do kónca lětnich prózdnin wostanje dróha potom dospołne zawrjena. Foto: Andreas Kirschke

Šćeńca (AK/SN). Budyski wokrjes chce w Šćeńcy we Łazowskej gmejnje wot apryla Stróžansku dróhu ponowić. „Za to dyrbimy dróhu dospołnje zawrěć. Prěni wotrězk, kiž wobsahuje 190 metrow dróhi, traje wot 22. apryla hač do 20. junija. Hłowne křižowanišćo jako druhi wotrězk traje wot 21. junija hač do 2. awgusta. Po móžnosći k spočatkej noweho šulskeho lěta ma wšitko hotowe być“, rjekny Maik Wirrig z wokrjesneho zarjada za dróho- a hłubokotwar na njedawnej zjawnej rěčnej hodźinje wjesnjanosty w Šćeńcy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND