Krasna jutrońčka dušu hrěła

wutora, 02. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Po nawróće z Radworja je farar Gerat Wornar Baćoński křižerski procesion domoj witał a jón hromadźe z ministrantomaj hač k wosadnej cyrkwi wjedł.  Foto: Hanka Šěnec Po nawróće z Radworja je farar Gerat Wornar Baćoński křižerski procesion domoj witał a jón hromadźe z ministrantomaj hač k wosadnej cyrkwi wjedł. Foto: Hanka Šěnec

1 380 serbskich křižerjow poselstwo Zrowastanjeneho wozjewiło

Wostrowc (SN/at). Ze 74 křižerjemi, dwěmaj wjace hač loni, je so ekumeniski procesion wo dobry wusyw z Wostrowca do klóštra Marijineho doła podał. Nalětnje wjedro je tójšto přihladowarjow přiwa­biło. Z katolskim fararjom Vinzenzom Brendlerom z Pirny a ewangelskim fararjom Thomasom Schädlichom z Huski jěchaštaj lětsa dwaj duchownaj sobu. Mjez wobdźělnikami wysoko na konju su ludźi znowa Zhorjelskeho krajneho ­radu Stephana Meyera wuhladali. Wosebitosć procesiona we Wostrowcu su křižerjo-trubjerjo. „Běchmy lětsa jědnaćo“, wjeseli so zamołwity procesiona Andreas Posselt.
Njebjelčicy (SN/MiR). 51 křižerskich porow wotjěcha lětsa z Njebjelčic do Wotrowa. A runje telko nawróći so nawječor ­zaso do domjaceje wosady. Nowačkaj běštaj Tom Symank a Pius Cyž z Njebjelčic, slěbornej jubilaraj pak Tomaš Šwjeda a kantor procesiona Xaver Smoła. Po puću pozastachu křižerjo ke krótkemu nyš­porej před rjenje pyšenej a ze swěčkami wobswětlenej kapałku w Jaworje.
wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Křesćan Korjeńk a jeho syn Měrko (wotlěwa) běštaj jutrowničku wosebity slěborny por w Chróšćanskim procesionje. Foto: Michaela Dźisławkowa
dalši wobraz (2) Dokelž je kóń chromił, jěchaše Budyski procesion nachwilnje z jednej chorhoju do Radworja. Pozdźišo so tamny chorhojnik zaso přidruži. Foto: Feliks Haza
dalši wobraz (3) Z 55 lětami bě Ralf Peschmann we Wotrowskim procesionje najstarši nowačk lětušich křižerjow. Foto: Maćij Bulank
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND