Swědkojo zańdźenosće lětstotka

srjeda, 03. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wustajeńcu ze swědkami zańdźenosće Njeswačidła wotewrěchu ćichi pjatk w tamnišim domizniskim muzeju. Jeho nawoda Arnd Lehmann je eksponaty rozłožił, mjez druhim dokumenty wo serbskej zańdźenosći wsy.  Foto: Feliks Haza Wustajeńcu ze swědkami zańdźenosće Njeswačidła wotewrěchu ćichi pjatk w tamnišim domizniskim muzeju. Jeho nawoda Arnd Lehmann je eksponaty rozłožił, mjez druhim dokumenty wo serbskej zańdźenosći wsy. Foto: Feliks Haza

Njeswačidło. 52. wosebitu wustajeńcu Njeswačanskeho domizniskeho muzeja „1890–1990 swědkojo zańdźenosće“ su ćichi pjatk popołdnju wotewrěli. Hač do jutrowneje póndźele wopyta ju nimale sto zajimcow. Přehladka je přewšo wjele zajima zbudźiła, pokaza dźě wona z ně­hdźe 200 eksponatami wuwiće a podawki Njeswačidła we wonym času.

Na sćěnach wisaja někotre mólby z motiwami ze wsy, kotrež su wjesnjenjo za wustajeńcu wupožčili. W prěnjej wulkej witrinje so z pokazkami wo wsy na něhdźe 30 fotach pokročuje. Wuhladaš tam prěnju pohladnicu wo Njeswačidle ze štyrjomi kolorěrowanymi motiwami kaž Stary hród. Wona je z lěta 1890. Njeswačan je ju tehdy znatemu pósłał. Druha witrina pokazuje něhdyše twarjenja ze wsy, kotrež hižo njewuhladaš, dokelž buchu kónc apryla 1945 při ćežkich wojowanjach zničene a po tym hižo znowa njenatwarjene. Něhdźe 75 procentow twarjenjow bu tehdy zničenych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND