Koleso w garaži zamknyć

štwórtk, 04. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Patrick Rabe (prědku) Mirkej Pinkej rozłoži, kak swojeho groćaneho konika na horni poschod noweje garaže za kolesa sunješ.  Foto: Katrin Demczenko Patrick Rabe (prědku) Mirkej Pinkej rozłoži, kak swojeho groćaneho konika na horni poschod noweje garaže za kolesa sunješ. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Přemyslena infrastruktura za kolesowanje ma pomhać, zo by wjace ludźi wšědny dźeń koleso město awta wužiwało. Za to su nimo derje wutwarjenych kolesowanskich pućow tež garaže trěbne, zo móžeš swoje koleso wěsće zamknyć, hdyž chceš z busom abo ćahom dale jěć. Tajku garažu maja nětko při Wojerowskim dwórnišću, hdźež su ju tele dny zjawnosći přepodali. W njej je na hornim poschodźe městno za wosom kolesowa abo e-bikeow w jednotliwych boksach. Deleka je runje telko boksow, ale stajnje za dwě kolesy, rozłoži měšćanosta Mirko Pink.

Sobudźěłaćerka Měšćanskeho zarjadnistwa Gesine Wittkowski doda, zo móžeš na delnich městnach elektrokolesa nabiwać. Wotnajeć móžeš boksu štyri hodźiny za jedyn euro, cyły dźeń za 1,50 eurow, měsačnje, štwórćlětnje abo tež na cyłe lěto. Štóž je boksu předołho wobsadźił, móže za nju tež dodatnje zapłaćić. Kolesowarjo móža swojeho groćaneho konika dźakowano techniskemu nastrojej bjez wulkeje prócy na horni poschod garaže sunyć. Kelko městnow je runje swobodnych budźe bórze pod vvo-online/service/b+r internetnje widźeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND