Za lěto ma wšo hotowe być

wutora, 09. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh a jednaćel Matthias Brauer (wotprawa) zabištaj posledni hózdź do symboliskeje hrjady. Foto: Silke Richter Wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh a jednaćel Matthias Brauer (wotprawa) zabištaj posledni hózdź do symboliskeje hrjady. Foto: Silke Richter

Na twarnišću rozšěrjeneho dźěla Łužiskeje kupjele zběhanku swjećili

Wojerecy (SiR/SN). Trochu hinak hač zwučena bě wčera zběhanka za přetwar Wojerowskeje Łužiskeje kupjele. Dokelž njemóžachu direktnje na třěše posledni hózdź do hrjady zabić, přepołožichu ­ceremoniju na kromu noweho płuwanskeho basenka, kiž we wobłuku saněrowanja nastawa. Tam bě symboliska hrjada natwarjena, do kotrejež jednaćel kupjele Matthias Brauer a wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) hózdź zabištaj. Plećenu krónu tež mějachu. Ta pak njewisaše nad třěchu, ale nad basenkom, kiž ma wot klětušeho nalěća z wodu pjelnjeny być a ludźi do kupjele přićahować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND