Bijeńca antiserbski pozadk měła poručenje

štwórtk, 11. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Šunow/Budyšin (SN/BŠe). Přepytowanja statneho škita nastupajo bijeńcu młodostnych na rejach w Šunowje dale traja, policija wčera na naprašowanje SN zdźěli. Hinak hač dotal wozjewjene, pak policija zranjenja wosobow posudźuje. Tak zastojnicy informuja, zo bu jedna wosoba ćežko zranjena a dwě wosobje lochce zranjenej. Wobskorženeho kotryž je podhladny, zo je ćežke zranjenje zawinował, je policija wuslědźiła. Dalše wobdźělenje wosobow a jednanja zastojnicy hišće přepytuja.

„Njepřećelski pozadk přećiwo Serbam tuchwilu wobkrućujemy“, policija zwurazni. Wona rěči wo „zaměrnym prowokatiwnym zadźerženju“, na přikład skřiwdźenju serbskeje rěče. Njepřećelske zadźerženje młodostnych a młodych dorosćenych z typiskimi agresiwnymi mustrami so w masy sylnje čuć a ćělne rozestajenja zaměrnje pytać, tak kaž je so to w Šunowej stało, nadpadnje. Podobne wašnje zadźerženja wobkedźbuja zastojnicy w zwisku z muskimi koparskimi fanami, kotřiž policiji napřećo při demonstracijach zaměrnje a konfrontacije pytajo hranicy testuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND