Radworscy wolejbulisća znowa wuspěšni

póndźela, 22. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Mjeztym třeći wuspěch zasobu wudoby sej mustwo ST 1922 Radwor. Wotlěwa stejo su to: Bernd Handrick, Syman Hrjehor, Jenny Kubin, kapitan Roland Preuß, Jonas Petrasch a Carola Petrasch.  Foto: Měrko Korjeńk Mjeztym třeći wuspěch zasobu wudoby sej mustwo ST 1922 Radwor. Wotlěwa stejo su to: Bernd Handrick, Syman Hrjehor, Jenny Kubin, kapitan Roland Preuß, Jonas Petrasch a Carola Petrasch. Foto: Měrko Korjeńk

Třeći wólnočasny wolejbulowy turněr serije „top sydom“ w Ralbičanskej sportowni dobychu znowa sportowče a sportowcy ST 1922 Radwor před wučerjemi Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) a abiturientam lěta 1996.

Prěni raz wuhotowaše sekcija wolejbul DJK Sokoła Ralbicy/Hórki turněr serbskich wólnočasnych mustwow a zwyši tak seriju wurisanjow při wysokim saku na sydom. Třeća stacija w tutym lěće wotmě so minjenu póndźelu w sportowni Serbskeje wyšeje šule Ralbicy, hdźež powita hłowna organizatorka wječora Annett Kralowa dalšich šěsć cyłkow kaž tež domjace młodźinske mustwo Sokoła na tak mjenowany „Jutrowny turněr“.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND