Serbska šwalča šije za Krabata

wutora, 23. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Zamołwići młyna w Čornym Chołmcu sej nowe drasty skazali

Čorny Chołmc (SN/MiR). Z nowym nošerjom inscenacije Krabat-Saga na Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu změnja so tež wuměnjenja za organizatorow a akterow. Tak je so team za to rozsudźił, zo so wo nowe drasty postara. „Naši akterojo su dotal we wšelakich wariantach narodneje drasty Wojerowskich Serbowkow chodźili, kotrež mamy w našim fundusu abo kotrež su we wobsydstwje našich towarstwow“, praji jednaćel Kulturneho centruma Krabatowy młyn Tobias Ćižik. „Tele drasty su originale a maja za swójby, kotrež su nam drasty přewostajili, wulku hódnotu. Wustupy pod hołym njebjom pak móhli drastam na škodu być.“ Tuž je Drježdźanjan Michael Wolf, twórc kostimow a wuhotowar inscenacije Krabat-Saga za fachowčemi pytał, kotrež bychu trěbne kostimy abo dźěle drastow zešili. „Mjeztym so hižo wjacore lěta z wosebitosćemi serbskeje drasty kołowokoło Wojerec zaběram“, wón rjekny a doda, zo je „škoda, zo su so informacije wo njej wot lěta 1950 sem dźeń a bóle pozhubjowali.“ Jedna z narěčanych šwalčow je Worklečanka Petra Kupcyna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND