Započnu energetisce ponowić

wutora, 23. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo prěnje nadawki za saněrowanje radnicy přepodali

Rakecy (JK/SN). Kaž hižo na minjenych posedźenjach Rakečanskeje gmejnskeje rady běše tež na zašłym dypk dnjoweho porjada k wobydlerskim prašenjam dominowaca tema. Jitkowčan Swen Helm, kotryž bě so wospjetnje prócował, dóstać wujasnjenje k zestawje a kalkulaciji popłatka za pitnu wodu, njebě z wotmołwu wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU) spokojom, respektiwnje namaka we wotmołwje dwaj rozdźělnej faktaj. Zo by so naležnosć doskónčnje rozrisała a woby­dler był spokojom, wjesnjanosta namjetowaše, zo so Helm z jednaćelom zastaranskeje towaršnosće zetka a tón jemu krok po kroku zakłady a pozadk kalku­lacije rozjasni. Z tym bě Helm přezjedny a tak móžachu so radźićeljo dalšim za gmejnu relewantnišim temam wěnować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND