„Wulki wobchad“ w Bóšicach

wutora, 30. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer, Budyski krajny rada Udo Wićaz a Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster su zašłu sobotu rano „Bóšičanski třiróžk“ ze swojimi motorskimi zhromadnje wotewrěli.  Foto: Feliks Haza Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer, Budyski krajny rada Udo Wićaz a Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster su zašłu sobotu rano „Bóšičanski třiróžk“ ze swojimi motorskimi zhromadnje wotewrěli. Foto: Feliks Haza

Dochody „Bóšičanskeho třiróžka“ su na dobro Njeswačanskich kubłanišćow

Bóšicy (SN/MiR). Wjace hač dwajtysac wopytowarjow zličichu organizatorojo lětušeho „Bóšičanskeho třiróžka“. Najebać wótrych zwukow motorskich, kotrež so zašłu sobotu a njedźelu po cyłej gmejnje znošowachu, sćěhowaše publikum zahoriće prezentacijam historiskich kaž tež načasnych mašinow, kotrež techniske wuwiće jězdźidłow předstajachu. Sobotu rano spektakl zahajiwši, dźakowaše so Bóšičanski wjesnjanosta Stanij Ryćer (rjemjesło Bóšicy) Budyskemu krajnemu radźe Udo Wićazej, kotryž běše so za přizwolenje zarjadowanja zasadźował. Njeswačanski wjesnjanosta Gerd Schuster (wobaj CDU) pak wuzběhowaše angažement sobudźěłaćerjow zarjadnistwa a twarskeho dwora. „Jeli wy to chceće, tute zarjadowanje tež za dwě lěće zaso budźe“, rjekny Udo Wićaz a doda: „Njemóže być, zo zarjady rozsudźa, hač so tajke zarjadowanje přewjedu.“ Hakle tydźeń do planowaneho zahajenja běše wone doskónčne přizwolenje dó­stało.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND