Najrjeńše jutrowne jejka mytowane

póndźela, 06. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (mj/SN). Marja Jaworkowa a Helena Palmanowa stej njedawno jako jury w nadawku spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wo dobyćerjach 71. wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych rozsudźiłoj. 66 wobdźělnikow w starobje třoch do 23 lět bě so we wosom starobnych skupinach wubědźowało. Při tym móžachu so z wjacorymi technikami wobdźělić. Štyri znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a tradicionelnymi gratami zhotowjene so mytowachu: wóskowane/jednobarbne a wjacebarbne, bosěrowane/jednobarbne a wjacebarbne, škrabane a wužrawane. Jury chwaleše wosebje kolekcije, kotrež so w technice wóskowanja wuwiwachu, dokelž stej přihot a debjenje jejkow we wóskowanju wo wjele naročnišej hač bosěrowanje. Dobyćerka młodźinskeho spěchowanskeho myta, kotrež běše z 75 eurami dotěrowane, je 17lětna Vivien Wagner z Wbohowa (Halbendorf) pola Budestec. Wona bě so z techniku bosěrowanja wobdźěliła. Třilětna Tilda Palmanec běše najmłódša wuměłča. Wona zdoby sej w jeje starobnej skupinje 3. městno.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND