Awto přizjewić bjez termina

srjeda, 08. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Krajnoradny zarjad wjace personala zasadźi a nadhodźiny přikaza

Budyšin (SN/MWj). W přizjewjernjach za jězdźidła Budyskeho wokrjesa je wot póndźele, 13. meje, móžno, jězdźidła zaso bjez termina při-, pře- abo wotzjewić, rěka w nowinskim wozjewjenju krajnoradneho zarjada. Tole płaći za jeho wotnožki w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach. Klienća bjez termina pak dyrbja so na dlěše čakanske časy nastajić. Kaž dotal hodźa so terminy tež dale online na internetnej stronje krajnoradneho zarjada skazać. Tele naležnosće so potom spěšnišo wobdźěłaja.

Při přestajenju reaguje krajny rada Udo Wićaz (CDU) na aktualne problemy při skazanju termina w jeho zarjadni­stwje. Swobodne terminy dóstanješ zdźěla hakle za štyri tydźenje. „Mnozy ludźo su mje narěčeli a so wobstejacych problemow dla hóršili. Tohodla sym roz­sudźił, zo so klienća bjez termina hižo wotpokazać nimaja. Za nastatu situaciju so pola wšitkich klientow zamołwju“, w nowinskim wozjewjenju dale rěka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND