Na najdlěši tydźeń lěća

wutora, 14. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin (SN/MiR). Budyske towarstwo Dźěłań dźeń chce pod hesłom „Demokratcore a najdlěši tydźeń lěća“ aktiwnje lěćo w Budyšinje z kulturu wobohaćić. Hižo tónle pjatk, na Budyskim nalěću, wotměwa so „Demokratcore – najprjedy diskutować, potom eskalěrować“. Budźe to měšeńca mjez kulturu debatowanja a gitarowej hudźbu. Hosćo sami wuzwola sej wot 17.30 hodź. z wuměłcami temy, wo kotrychž chcedźa diskutować. Po zhromadnej wječeri zaklinča bubony skupinow „The Rock Complex“ a „Alles wird ganz schlimm“. „Předznajomosće wobdźělnicy žane njetrjebaja“, zdźěli Marco di Sarno, „jeničce rěč a rozum stej trěbnej.“ Wot julija do septembra zarjaduje towarstwo pod hesłom „Najdlěši tydźeń lěća“ sydom mini-festiwalow na wšelake temy z mnohimi kulturelnymi elementami, stajnje tež z wjacorymi wuměłcami. Nowostka je, zo so zarjadowanja nic jenož w rumnosćach towarstwa Dźěłań dźeń na Sukelnskej 18 njewotměwaja, ale tež pod hołym njebjom – na dworje ležownosće. 4. julija zahaji towarstwo „MetaSolis“ prěni minifestiwal z wječornym koncertom. Dalše terminy, stajnje sobotu su 13. a 27. julija, 10. a 24. awgusta kaž tež 7. a 21. septembra.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND