Dalši wobchod w Rakecach?

štwórtk, 16. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna přihotuje do přichoda sahacy koncept za drobnowikowanje

Rakecy (JK/SN). Na swojim wčerawšim posedźenju přepoda Rakečanska gmejnska rada z wulkej wjetšinu hłosow nadawk za zdźěłanje koncepta za drobnowikowanje w gmejnje Hamburgskej firmje. Pozadk nadawka je, zo ma gmejna wotpohlad, na swojim teritoriju wjace nakupowanskich móžnosćow zarjadować. Kaž wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelam zdźěli, je so wjetše wikowanske předewzaće z wotpowědnej próstwu a poskitkom na gmejnu wobroćiło. Nowotny w tym wulku šansu hladajo na dalše polěpšenje wikowanskeje infrastruktury mjez Budyšinom a Wojerecami widźi. Z dalšim wikowanskim srjedźišćom móhli Rakecy w přichodźe wažny element za wobšěrne zastaranje ludnosće we wokolinje być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND