×

Powěsć

Failed loading XML...

„Personal steji, woda běži!“ poručenje

pjatk, 17. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Kupjele pod hołym njebjom w Budyskim wokrjesu su na lěćo přihotowane

Budyšin (SN/MiP). Po wěsćenju stolětneje protyki budźe wjedro lětsa w juniju dosć njewobstajne – ćopłe a słónčne dny so z dešćojtymi móhłrjec w kole wjerća. Wědomostne meteorologiske prognozy za měsac junij w přerězku wo jedyn do dwaj stopjenkaj přehorce temperatury wěsća, w južnych kónčinach kraja připowědźa časćiše sylne njewjedra. Prěni junij – dźeń dźěsća – je w Němskej spočatk meteorologiskeho lěća. Za wjetšinu kupjelow pod hołym njebjom je to tež dźeń, na kotrymž młodym a staršim kuparjam swoje wrota wotewrěja a kupansku sezonu zahaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND