×

Powěsć

Failed loading XML...

Dźakownosć za podpěru je wulka

wutora, 21. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Budyskeho Serbskeho gymnazija René Wjacławk je zastupowacy wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant.  Foto: Jan Kral Nawoda Budyskeho Serbskeho gymnazija René Wjacławk je zastupowacy wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant. Foto: Jan Kral

9. junija budu nimo wólbow do Europskeho parlamenta tež wólby gmejnskich a měšćanskich radow. Smy so w někotrych gmejnach wobhonili, što su tam w minjenych pjeć lětach docpěli.

Ralbicy (JK/SN). Zastupowacy wjesnjanosta gmejny Ralbicy-Róžant je wot połojcy legislaturneje periody sem Ralbičan René Wjacławk. Po tym zo je Michał Šołta swoje zastojnstwo wotedał, je so nawoda Budyskeho Serbskeho gymnazija za tute wužadace čestnohamtske dźěło rozsudźił. Je to činił, dokelž jemu wosud swojeje gmejny na wutrobje leži. Zo budźe ­dyrbjeć wjesnjanostu Hubertusa Ryćerja husćišo zastupować, njeje sej spočatnje myslił. Je pak tute časy derje zmištrował, za čož njebě jemu jenož wjesnjanosta, ale cyła gmejnska rada dźakowna.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND