Na nowe mjeno so dojednali

pjatk, 24. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Ralbičanske kubłanišćo ma „Serbska pěstowarnja w Delanach“ rěkać

Róžant (JK/SN). Hnydom k spočatkej posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wupraji radźićel Eduard Luhmann (CDU) próstwu, přewzać wuradźowanje wo pomjenowanju noweje Ralbičanskeje pěstowarnje do zjawneho dźěla posedźenja, dokelž je to zjawna naležnosć a jenož ­radu njenastupa. Tomu radźićeljo a wjesnjanosta Hubertus Ryćer (njestronjan) přihłosowachu, dokelž bě znate, zo je so wosebity gremij hižo na pomjenowanje dojednał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND