Dalewuwiwanje pobrjoha schwalili

srjeda, 29. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Na swojim wčerawšim posedźenju je wjetšina Wojerowskich měšćanskich radźićelow za dalši wutwar zapadneho pobrjoha při Šibojskim jězoru hłosowała.

Wojerecy (AK/SN). K wutwarej a dalewuwiwanju słušatej dwaj dźělnej projektaj. Sprěnja: wotkryće medijow na pobrjohu a zdruha: planowanje a natwar krajneje marki (Landmarke). Wobě matej so ze spěchowanskimi srědkami Zwjazka a kraja zrealizować. Suma cyłkownych kóštow je 29,3 milionow eurow. 95 procentow financuje město Wojerecy ze spěchowanskimi srědkami po zakonju Zwjazka wo sylnjenju strukturow. Pjeć procentow kóštow dyrbi same nałožować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND