×

Powěsć

Failed loading XML...

Wyše wudawki gmejna znjese

srjeda, 29. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Twar pěstowarnje derje postupuje, ale žada sej wo wjele wyše wudawki

Róžant (JK/SN). Po tym zo běchu sej gmejnscy radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant minjeny měsac na twarnišću no­weje pěstowarnje přehlad wo stawje twarskich dźěłow tworili, je na zašłym posedźenju gmejnskeje rady zamołwity twarski nawoda Rainer Dittmer z Kamjenskeho planowanskeho běrowa pwd podał rozprawu wo tutej naležnosći. Zdobom poda wón bilancu dotalnych twarskich kóštow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND