Dyrbja dale na rozsudy čakać

póndźela, 03. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Worklecy (MDź/SN). Na zašłym posedźenju gmejnskeje rady we Worklecach su radźićeljo hospodarski plan za 2024 wobzamknyli. W šuli su mjez druhim předwidźane dźěła za wohnjoškit, ale tež Worklečanska kupa je dalše ćežišćo, štož inwesticije gmejny nastupa. Dalše wudawki planuje gmejna Worklecy za ponowjenje a zwuporjedźenje pućow. Tež kolesowanska šćežka mjez Worklecami a Nowej Wjesku ma so ponowić. Za Worklečansku pěstowarnju je něhdźe 10 000 eurow za twarske naprawy zaplanowanych a gmejna chce w přichodźe trjebane mustwowe awto za tamnišu wohnjowu woboru kupić. Dale ma so hašenski plan nastajić, zo bychu wohnjowi wobornicy w nuzowym padźe wědźeli, zwotkel maja wodu za hašenje brać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND