Pólny dźeń kołowokoło Radworja

srjeda, 12. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Na pólnych dnjach, kaž tule pola firmy Stroetmann blisko Radworja, informuja so ratarjo wo wšelakich družinach rěpika a žitow a wuměnjeja so wo aktualnych a přichodnych wužadanjach w rólnistwje. Z tym započina so nětko hižo planowanje wusywow za přichodne žně. Foto: Roman Wjesela Na pólnych dnjach, kaž tule pola firmy Stroetmann blisko Radworja, informuja so ratarjo wo wšelakich družinach rěpika a žitow a wuměnjeja so wo aktualnych a přichodnych wužadanjach w rólnistwje. Z tym započina so nětko hižo planowanje wusywow za přichodne žně. Foto: Roman Wjesela

Wot lěta 2020 hižo zarjaduje Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju (LfULG) pólne dny. Tež priwatne předewzaća tajke dny poskićuja, zo bychu ratarjam najnowše wuslědki w plahowanju rostlinskich družin prezentowali.

Radwor (SN/MiP). Jedne tajke předewzaće je firma Stroetmann ze sydłom w Münsteru, kotraž ma tež mjez Radworjom a Miłočicami swoje plahowanske pola. Na tute su zamołwići předewzaća, kotrež eksistuje hižo cyłych 230 lět, minjeny pjatk łužiskich ratarjow přeprosyli, zo bychu jim konkretne wuslědki plahowanja družin na městnje předstajili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND