Kruh + wuběrk = nowy plan poručenje

štwórtk, 13. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Chcedźa serbske naležnosće do wokrjesneho sejmika hinak integrować

Budyšin (SN/mb). Posledni raz je so wčera dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa w dotalnej zestawje zešoł. Pod nawodom Haleny Jancyneje, społnomócnjeneje w krajnoradnym zarjedźe za serbske naležnosće, je kruh w Serbskim domje takrjec gordiski suk rozwjazał. Wjele lět je so diskutowało, hač njeby serbski wuběrk skutkowniši był, nětko pak su zajimawy namjet sformulowali. Jeli so nowy wokrjesny sejmik k tomu předrěje, ličbu štyrjoch wuběrkow na dwaj zredukować, móhli serbske naležnosće jednomu wuběrkej jako stajny nadawk dowěrić. Wšako sahaja wone wot turizma hač do dwurěčneho popisanja zjawnych twarjenjow, kaž Jancyna wuzběhuje. Tajki wulki wuběrk móhł potajkim serbski aspekt přeco wobkedźbować, wabi tež předsyda Domowiny Dawid Statnik za tutón model.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND