Chcedźa domchowanku wuhotować

srjeda, 19. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

We Wojerecach chcedźa so wo wuhotowanje Sakskeje domchowanki požadać. Zarjadowanje měło imagej města přisporjeć. Tež Serbja maja na domchowance wažnu rolu zabrać.

Wojerecy (AK/SN). Město Wojerecy ze swojimi pjeć wjesnymi dźělemi požada so wo wuhotowanje 26. sakskeje krajneje domchowanki, kotraž ma so w septembru 2025 wotměć. To je tamniša měšćanska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła. Komuna přewza organizaciju zarjadowanja a móže ze spěchowanjom we wobjimje 133 600 eurow sakskeho ministerstwa za regionalne wuwiće ličić. Swójski podźěl města 5 000 eurow wučinja. Krajnu domchowanku chcedźa zhromadnje z měšćanskim swjedźenjom wotměć. „To je móžno a móhł imagej města přisporjeć“, jednaćel Łužiskeje hale, Dirk Rolka, w swojim přednošku na posedźenju rady podšmórny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND