Krawc Herman Benada z Komorowa

štwórtk, 20. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Dom „Bjenadźic krawca“ w Komorowje. Natwarił je jón Serb Herman Benada, po powołanju krawc, kotryž je so wo zdźerženje serbskeho žiwjenja we wjesce prócował. Mjez druhim załoži serbsku dźiwadłowu skupinu. Foto: Alfons Handrik Dom „Bjenadźic krawca“ w Komorowje. Natwarił je jón Serb Herman Benada, po powołanju krawc, kotryž je so wo zdźerženje serbskeho žiwjenja we wjesce prócował. Mjez druhim załoži serbsku dźiwadłowu skupinu. Foto: Alfons Handrik

We łužiskich wsach běchu stajnje hižo najwšelakoriše rjemjesła zakótwjene a su so zdźěla lětstotki zachowali. Dźensa je so wulki dźěl z tychle rjemjesłow bohužel pozhubił. W našej lětnjej seriji chcemy wobswětlić, hdźe běchu kotre rjemjesła doma a kotre wosebitosće su so při tym wobkedźbowali. (4)

Lětsa zhladuja Komorowčenjo na róčnicu prěnjeho naspomnjenja sydlišća pola Rakec před 650 lětami jako Komerow. Ze stawiznami swojeje wsy so dokładnje zaběra městopředsydka stawizniskeho towarstwa RAK z.t. Alenka Hagerowa. Wjes ze swojimi dźensa něhdźe 250 wobydlerjemi nańdźemy 20 kilometrow sewjerno-wuchodnje Budyšina. Hač do dźensnišeho je sej wjes z wjacorymi hatami typiskosć nawsowca wobchowała, to rěka zo pokazuja swisle domskich k wjesnemu pućej. Za swoju statistiku wo serbskej ludnosći naliči Arnošt Muka we wosomdźesatych lětach 19. lětstotka 388 wobydlerjow w Komorowje. Z nich běchu bjezwuwzaćnje wšitcy Serbja. W lětach po Druhej swětowej wójnje wučinješe podźěl serbskich wobydlerjow hišće 67 procentow.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND