Koncept, gmejnje na wužitk

štwórtk, 20. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Rakečanska gmejnska rada na poslednje posedźenje wólbneje doby so zešła

Rakecy (SN/MiP). Hłowny dypk na agendźe wčerawšeho posedźenja Rakečanskeje gmejnskeje rady běše drje čisło šěsć: Wuradźowanje a schwalenje koncepta za kolesowanske a pućowanske šćežki towarstwa Hornjołužiska hola a haty (OHTL). Zo by wón přitomnym radźićelam wobsah koncepta znazornił, je wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) Claudiju Steglichowu, ekspertku ze stron OHTL přeprosył. W jadriwej prezentaciji předstaji wona wobšěrny projekt, kotryž analyzuje pućowanske poskitki we wšitkich 15 gmejnach a městach w regionje OHTL. Wot lěta 2021 do lěta 2023 su zamołwići wšitke wobstejace pućowanske poskitki wobšěrnje ewaluěrowali, wuslědki analyzowali a konkretne jednanske doporučenja formulowali. „Cil cyłeho koncepta je, zo infrastrukturu w regionje dale wuwijemy, zo regionalne tworjenje hódnotow podpěrujemy“, wuzběhny Claudija Steglichowa na kóncu prezentacije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND