Nětko dyrbja z rezerwy brać

štwórtk, 27. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Přidatne wudawki za nowotwar pěstowarnje so hižo njespěchuja

Róžant (JK/SN). Hač donětka su přidatne wudawki za nowu Ralbičansku pěstowarnju docpěli nahladnu sumu 1,1 miliona eurow. Kaž SN hižo rozprawjachu, je Sakska natwarna banki (SAB) přidatne wudawki z 90 procentami spěchowała. Tole pak nětko wuběži, dokelž Swobodny stat Sakska hižo dosć srědkow za spěchowanje nima. To wuskutkuje so tež na staw financow gmejny Ralbicy-Róžant.

Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady wuradźowachu radźićeljo wo přidatnych 21 000 eurach za estrich. Firma je gmejnje ultimatum stajiła, zo hižo ­dale njedźěła, hdyž krótkodobnje přidatne srědki w mjenowanej wysokosći ­njedóstanje. To by měło fatalne sćěhi za dalši wotběh twara, dokelž njemóža potom durje zatwarić, elektriku dozhotowić a tepjenske a sanitarne dźěła dokónčić. Gmejna drje by pjenjezy měła, ale wašnje, kak stej wona a planowanski běrow z faktom přidatnych srědkow wobchadźałoj, radźićelow rozhori.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND