WBG saněruje bydlenja

wutora, 02. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Moderne balkony, nowe wokna a přetwar energijowych naprawow

Wojerecy (AK/SN). Bydlenska towaršnosć Wojerecy tzwr měri so dale na zaměrne saněrowanje twarjenjow w swojim wobstatku. Tuchwilu modernizuje předewzaće bydlenski blok na Budyskej aleji 61 do 67. Tam chcedźa přidatne balkony přitwarić. Zdobom instaluja moderne zastaranje z energiju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND