Serbska pišćelowa hudźba live

srjeda, 03. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Stefan Kießling, w Lipsku bydlacy a mjezynarodnje skutkowacy koncertny organist serbskeho pochada, nahra w Lipšćanskej nowej propstowskej cyrkwi swj. Trojicy na modernych pišćelach firmy Vleugels w Badensko-Württembergskim Hardheimje twórby šěsć komponistow.

Budyšin (CRM/SN). Wot Załožby za serbski lud spěchowana CD-edicija wuńdźe loni w prěnim nakładźe. Nětko je hudźbnik minjenu njedźelu w Michałskej cyrkwi w Budyšinje CD zjawnosći prezentował a při tutej składnosći wulki dźěl na njej zapřijatych kompozicijow na Eulowych byrglach zahrał. Nimo toho wjedźeše rozmołwy z komponistomaj Ulrichom Pogodu a Janom Cyžom wo jeju poćahu k pišćelam, kaž tež k pišćelowej hudźbje scyła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND