Kaž to připad tak chce ...

pjatk, 05. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Přichodny tydźeń, abo tež tydźenje, popřeja sej mnozy serbscy pjekarjo dowol. Tež Worklečanska pjekarnja Terese Martin so na swobodne dny wjeseli. Foto: Julius Paška Přichodny tydźeń, abo tež tydźenje, popřeja sej mnozy serbscy pjekarjo dowol. Tež Worklečanska pjekarnja Terese Martin so na swobodne dny wjeseli. Foto: Julius Paška

Wjacori serbscy pjekarjo popřeja sej lětni dowol w samsnym času

Róžant (jp/SN). Mamy prózdniny. To rěka, zo je dowolowy čas zahajeny. Šulerjo móža so prawje derje wočerstwjeć. Kak pak je to w rjemjeslniskich zawodach abo w druhich powołanjach? Mnozy dyrbja dźěłać, dokelž su mulerjo abo molerjo – twarnišćo dowol njedowola. To samsne płaći za sobudźěłaćerjow medijow, kaž w nowinach a rozhłosu. Čitarjo chcedźa swoju nowinu dypkownje w póštowym kašćiku měć a pola mnohich ludźi słuša rańša serbska štučka k snědani. W tutych powołanjach maja jenož jednotliwi sobudźěłaćerjo dowol a to w rozdźělnych časach, tak, zo njedyrbi so zawod zawrěć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND