Wobnowja wjesny puć we Łazu

wutora, 09. julija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna a Budyski wokrjes matej twarske dojednanje

Łaz (AK/SN). Wobnowjenje statneje dróhi S 108 a z tym tež wjesneho přejězda we Łazu ma spěšnje pokročować. Po prěnim twarskim wotrězku wot Penny-wikow hač do wjesneho wuchoda směr Běły Chołmc lětsa, ma so klětu na wuchod wsy, na směr Delni Wujězd dale twarić. Gmejnska rada je njedawno jednohłósnje twarskemu dojednanju mjez Łazom a Budyskim wokrjesnym zarjadom za dróhotwar a wobchad přihłosowała. „Wudate trěbne financne srědki za twarske zwoprawdźenje maja so při hospodarskim planowanju 2025 wobkedźbować“, wuswětli nawoda wěcneho wobłuka twarski a imobilijowy management Jens Kiesch­nick. Ponowjenje dróhi je zhromadna naprawa gmejny Łaz a Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Planowane je mjez druhim tež ponowjenje chódnika, nadróžneho wobswětlenja, kanala za dešćikowu wodu, wodowoda a busowych zastanišćow. Tuchwilu twari so z wotbóčki Lěsna dróha hač k Łazowskej tankowni. Busowe zastanišća při S 108 so wottorhaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND